JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA HKK ZRINJSKI MOSTAR

 

Na temelju članka 40. Statuta HKK Zrinjski Mostar i Odluke Upravnog odbora od 19. lipnja 2017. godine, o b j a v l j u j e   s e

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora HKK Zrinjski Mostar

 1. Kandidat za direktora osim uvjeta propisanih Zakonom o udrugama i fondacijama mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da ima najmanje VŠS, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
 • poželjno da ima najmanje 2 godine radnog iskustva na rukovodećim menadžerskim i organizacijskim radnim mjestima;
 • poželjan sportski “background”;
 • poznavanje stranog jezika(minimalno B1);
 • razvijene komunikacijske vještine;
 • poznavanje rada na računalu;
 • preporuka ranijeg poslodavca ;
 • da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja sporta (potvrda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak);

2. Uz prijavu za natječaj (u obliku dopisa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • motivacijsko pismo sa osnovnim smjernicama rada;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome);
 • dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice);
 • potvrda o nekažnjavanju;

 

3. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

4. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, članovi Upravnog odbora kluba obavit će razgovor.

 

5. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja na web stranicama kluba kao i javnim glasilima

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na:

e-mail adresu:
hkkzrinjskiht@gmail.com

poštom ili osobno na adresu:
HKK Zrinjski Mostar, Kralja Petra Krešimira IV SPC Rondo, Mostar 88000, BiH

 

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog odbora kluba.

 

 

 

Upravni odbor

HKK Zrinjski Mostar